Office 2013 / 2016 / 2019 ProPlus Retail零售版密钥上架

Windows 10 密钥激活码序列号

Widnows 10

更新于:

windows 10, windows10,win 10,win10,home,专业,pro,企业,enter,教育edu,家庭,工作站,core

Win10 Home家庭1pc到货:

https://jihuo.ma/mall/details/windows-10-home.html

Win10 Pro专业2pc到货:

https://jihuo.ma/mall/details/windows-10-pro.html

Win 10 Enterprise LTSC 2019-2pc到货

https://jihuo.ma/mall/details/windows-10-enterprise-ltsc-2019.html

win10教育版:

https://jihuo.ma/mall/details/windows-10-education.html

类型 激活码 次数 错误代码 更新时间 描述
MAK QC963-QNHWP-KKKKG-YG23W-J8F9M 0 0 Win 10 RTM Professional Volume:MAK
MAK HTK3X-JNX3T-PMTM8-8DTHX-PBBJP 0 0 Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
MAK CD7MW-NCCV3-CX6VR-MTJY3-B98WD 0 0 Win 10 RTM Education Volume:MAK
GVLK W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 0 0 不支持的类型
MAK N7PK4-2YRJD-BJW4F-GV4KD-JTYPF 0 0 Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
GVLK MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 0 0 Win 10 RTM ProfessionalN Volume:GVLK
GVLK DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 0 0 Win 10 RTM EnterpriseN Volume:GVLK
GVLK NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 0 0 Win 10 RTM Education Volume:GVLK
GVLK 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ 0 0 Win 10 RTM EducationN Volume:GVLK
GVLK DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ 0 0 Win 10 RTM EnterpriseS Volume:GVLK
GVLK QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 0 0 Win 10 RTM EnterpriseSN Volume:GVLK
GVLK TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 0 0 Win 10 RTM Core Volume:GVLK
MAK NCHRH-2T63T-G7RXK-CDTH8-RX9YX 0 0 Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
GVLK 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM 0 0 Win 10 RTM CoreN Volume:GVLK
Retail BQR9N-PV7GC-V7HT4-MTFX4-FC2KG 0 0 Win 10 RTM Professional Retail
GVLK 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH 0 0 Win 10 RTM CoreSingleLanguage Volume:GVLK
GVLK PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR 0 0 Win 10 RTM CoreCountrySpecific Volume:GVLK
Retail YGNDR-RVTWG-H7YMY-WXKVR-VMHX7 0 0 Win 10 RTM Core Retail
MAK N8YY7-QT24V-3W7QY-RY6T2-JB49Y 0 0 Win 10 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Retail 2FYNF-CK4YR-KWGC4-73TQ8-Q69T6 0 0 Win 10 RTM ProfessionalN Retail
OEM:DM VR72F-6NJ39-WJD82-GKTBG-HFT4M 0 0 Win 10 RTM ProfessionalEducation OEM:DM
OEM NON SLP XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 0 0 Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
GVLK 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y 0 0 Win 10 RTM ProfessionalEducation Volume:GVLK
GVLK YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B 0 0 Win 10 RTM EnterpriseG Volume:GVLK
MAK NTBG3-KGFTV-YGB8J-B8Y3W-BWRCT 0 0 Win 10 RTM EnterpriseN Volume:MAK
Retail VTVNQ-CHCRC-QM4WF-RHM4H-B7VY7 0 0 Win 10 RTM EducationN Retail
Retail KN749-MXY8J-WKCGR-PHFF8-BWRBY 0 0 Win 10 RTM Education Retail
MAK GWDRC-PWNYJ-YQ2HM-C346B-TXYMQ 0 0 Win 10 RTM ProfessionalEducation Volume:MAK
OEM Activation 3.0 KTJN9-9JXWV-JVH6V-22MHJ-BWRC2 0 0 Win 10 RTM Professional OEM:DM
OEM NON SLP TKNRG-FPYP8-FRMH9-X6VMJ-WB47G 0 0 Win 10 RTM Core OEM:NONSLP
OEM Activation 3.0 V88KN-Y33HJ-7D8QT-GK2RF-6Q7X4 0 0 Win 10 RTM Core OEM:DM
OEM Activation 3.0 4N9TF-8HTMW-XFKFQ-T3M4W-PKCH2 0 0 Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
OEM NON SLP 7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK 0 0 Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
OEM:DM CWHNV-R8QM6-8JQM8-4874Q-GF4TP -1 0x86 Win 10 RTM CoreCountrySpecific OEM:DM
OEM NON SLP YM4V9-P4N6M-TJ7XJ-6JVXW-PKCKF -1 0x86 Win 10 RTM Professional OEM:NONSLP
OEM NON SLP XRTMN-66H4W-GD3K8-V93BK-XKXQ2 -1 0x86 Win 10 RTM CoreCountrySpecific OEM:NONSLP
Retail Q96PD-4NF2H-VJK87-43BWW-BWR8M -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalEducation Retail
Retail GN7RF-MXJ7G-PXJDR-HYQPH-7QXY3 -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Retail
Retail C3FG4-DNT9B-7K987-Q26HD-C384H -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Retail
GVLK NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:GVLK
Retail XQNBQ-4G3CQ-DJMBB-FF73M-DPFBJ -1 0x86 Win 10 RTM CoreN Retail
OEM Activation 3.0 NFQ32-9HY9C-TT69X-P24TM-43KR7 -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseS OEM:DM
Retail KQNHM-C2RTJ-Q6JJY-M483Y-39PJP -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalEducationN Retail
MAK 23RQD-K9NKG-KXXQJ-V6F3M-DPF74 -1 0x67 Win 10 RTM ProfessionalEducationN Volume:MAK
OEM Activation 3.0 24W89-MNYP4-9GFRG-WPQK6-CG2RM -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN OEM:DM
OEM Activation 3.0 TGMNB-2M6M7-39WWG-MT7JH-6XYV4 -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstation OEM:DM
TBEVAL N37VK-3DQBV-KGKPC-WYDHP-GQ9PF -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseSEval Retail:TB:Eval
Retail BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT -1 0x86 Win 10 RTM CoreSingleLanguage Retail
GVLK NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 -1 0x86 Win 10 RTM Enterprise Volume:GVLK
OEM NON SLP FNYQ6-7MJJH-MHBWT-HWTQG-8TYMH -1 0x86 Win 10 RTM CoreN OEM:NONSLP
TBEVAL VXDNG-W2YFG-H224H-CGTKM-CWHWW -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseSNEval Retail:TB:Eval
CSVLK YMFDW-9CMG9-VBBQY-TGC9Q-2Q36M -1 0x86 Win 10 RTM Enterprise;EnterpriseN;Professional;ProfessionalN;EnterpriseS;EnterpriseSN;Education;EducationN Volume:CSVLK
Retail 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV -1 0x67 Win 10 Pre-Release Professional Retail
OEM NON SLP NK8HP-6D7GB-9RTK6-4KDRH-GCQG4 -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalN OEM:NONSLP
TBEVAL MNXKQ-WY2CT-JWBJ2-T68TQ-YBH2V -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseNEval Retail:TB:Eval
MAK 9NVV6-PPYVR-Q6FRM-9JWDY-8FHYW -1 0x67 Win 10 RTM EnterpriseSubscription Volume:MAK
OEM:DM HN8HJ-PCTFX-K4X3W-YM8D9-TF4BG -1 0x86 Win 10 RTM CoreN OEM:DM
Retail N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD -1 0x86 Win 10 RTM CoreCountrySpecific Retail
TBEVAL VPMWD-PVNRR-79WJ9-VVJQC-3YH2G -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseEval Retail:TB:Eval
OEM NON SLP FW7NV-4T673-HF4VX-9X4MM-B4H4T -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseGN OEM:NONSLP
OEM NON SLP FV469-WGNG4-YQP66-2B2HY-KD8YX -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseG OEM:NONSLP
OEM Activation 3.0 HNFWK-JGCHR-B4RWK-VVV2K-MG9RY -1 0x86 Win 10 RTM Enterprise OEM:DM
GVLK 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV -1 0x86 Win 10 RTM EnterpriseGN Volume:GVLK
GVLK 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Volume:GVLK
GVLK YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC -1 0x86 Win 10 RTM ProfessionalEducationN Volume:GVLK
OEM NON SLP F8NYP-GYGDR-8C6BC-9FHMJ-K2FBX -1 0x86 Win 10 RTM Education OEM:NONSLP

转载请注明:【Windows 10 密钥激活码序列号】https://jihuo.ma/windows-10-key.html

评论


寻求windows10确认ID

安装ID:0955193-5317616-1637291-7979694-2118592-2254806-9332653-3900606-3347925


Keys

update win 10 pro mak key


HELLO

NOT WORK


Keys

update pls


qi

请问是永久使用的吗?


bubu

mostly not working..hmm


lshg

没有win10的密钥了吗


包子

这里都是采集的,有时候采集不到有效的


wcg

谢谢楼主,分享。我激活了一个2008R2


包子

啦啦啦啦啦啦


nickxp

虽然用不上,还是要感谢作者的分享。。。


&Visio&

那位作者这么


包子

找我么?右下角客服按钮能找到我,微信,tg,邮箱


&Visio&

真不错,都能使用,已经激活两台了~


包子

HoHoHoHo~


Alex

为了win10 ltsc 2019的激活废了几天功夫了,都没有可用的key,好难啊


包子

没采集到有效的


*游客

激活工具要么


*游客

不能要,不安全


@楼主 昵称
评论