Office 2013 / 2016 / 2019 ProPlus Retail零售版密钥上架

Windows Server 2012 R2 密钥激活码序列号

Windows Server 2012 R2

更新于:

windowsserver2012r2,winserver2012r2,win server 2012 r2,标准,企业,数据中心,

在线购买,自动发货,一机一码 > https://jihuo.ma/mall/?uuid=7aa4dd2b20cf3467bb82b8bc33adb2e5

类型 激活码 次数 错误代码 更新时间 描述
MAK Loading 486 0 Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Volume:MAK
Retail FGNDP-FTPJY-H6C2V-BGRJW-YPX8Y 0 0 Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Retail
MAK FK3VV-BNXVC-CC6XM-HG6V9-8QJF8 0 0 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:MAK
Retail H4B8N-7YY9D-J48RG-CTCDT-GMRRY 0 0 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail
MAK GTJKP-FNMFP-4FD47-V2WK7-R8988 0 0 Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
OEM NON SLP G32MN-H6PV4-78V9B-KBTV6-TJDWT -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard OEM:NONSLP
Retail D6NMV-TXQGB-3DQT3-MPMKF-9WY8J -1 0x86 Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Retail
OEM SLP 2N9T6-Y284D-T68G9-QGV6X-FRFTD -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter OEM:SLP
OEM SLP Q23MN-G8YFT-7W6M2-DPYX2-J422D -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard OEM:SLP
AVMA DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard VT:IA
GVLK D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:GVLK
GVLK W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 -1 0x86 Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:GVLK
GVLK KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM -1 0x86 Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Volume:GVLK

转载请注明:【Windows Server 2012 R2 密钥激活码序列号】https://jihuo.ma/windows-server-2012-r2-key.html

评论


仲裁人

已经成功激活,好用!


tom

谢谢,楼主,已经成功激活


郑工

支付了,不能用呢为啥


包子

版本不对吧?带r2不?微信找我,右下角客服


*游客

重新购买了,版本对了,激活了


包子

哈哈哈哈,必须好用。


LE

用多久


包子

一直用呗


Thanks

感谢楼主


123321

谢谢


阳光

谢谢楼主


一个浪子

牛逼


学习server数据库的我

谢谢,楼主,已经成功激活


Lee

好用,谢谢o(∩_∩)o 哈哈


@楼主 昵称
评论